Hướng dẫn

Bạn có thể tìm tranh bằng cách gõ từ khóa vào hộp tìm kiếm bên góc phải màn hình.

Từ khóa có thể là năm sáng tác, ví dụ bạn có thế gõ “1970” để tìm xem tất cả các tác phẩm được vẽ năm này.

Từ khóa cũng có thể là chất liệu tranh, ví dụ bạn có thế gõ “sơn dầu”, “lụa” hay “bột màu”.