Thông tin tác giả

Hoạ sỹ Nguyễn Thế Thiện

 • Sinh năm 1942, Hà Nội – ViệtNam.
 • Năm 1972, Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Việt Nam – Khoa Hội Họa.
 • 1960 – 1997: Họa sỹ chính Hãng phim Hoạt Hình Việt Nam.
 • Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 • Hội viên Hội Điện Ảnh Việt Nam.

Giải thưởng Mỹ Thuật:

 • Giải A Hội văn học Nghệ Thuật Hà Nội năm 1969 (Tác phẩm “Ca nô sà lan”)
 • Gỉải A Hội Văn học Nghệ Thuật Hà Nội năm 1973 (Tác phẩm “Ba đảm đang”)

Hoạt động Nghệ Thuật: Sáng tác tự do

 • Tham gia các triển lãm Mỹ Thuật Khu Vực.
 • Tham gia nhiều triển lãm Mỹ Thuật Thủ đô.
 • Tham gia các triển lãm Mỹ Thuật Việt Lào.
 • Tham gia triển lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc năm 1976.
 • Tham gia triển lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc năm 2000.
 • Triển lãm cá nhân tại art Chula 20/12/2013- 20/02/2014