Mùa hè London

Kích thước: 45x65cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2012

Kích thước: 45x65cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2012