Cúc tím

Kích thước: 40x55cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1998

Kích thước: 40x55cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1998