Xúc than

Kích thước: 32x47cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1970

Kích thước: 32x47cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1970