Con trai Thế Sơn

Kích thước: 30x32cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1978

Kích thước: 30x32cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1978