Cô giáo Hiên

Kích thước: 30x45cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1998

Kích thước: 30x45cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1998