Kỷ niệm tuổi 70

Kích thước: 40x60cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2012

Kích thước: 40x60cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2012