Hoa hướng dương

Kích thước: 45x65cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2013

Kích thước: 45x65cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2013