Hoa mùa thu

Kích thước: 45x55cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2001

Kích thước: 45x55cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2001