Vinh qui bái tổ

Kích thước: 42x60cm. Chất liệu: lụa. Năm sáng tác: 1998

Kích thước: 42x60cm. Chất liệu: lụa. Năm sáng tác: 1998