Nhà máy giấy Thụy Khuê

Kích thước: 45x65cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1983

Kích thước: 45x65cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1983