Xóm nghèo Nha Trang

Kích thước: 70x100cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2001

Kích thước: 70x100cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2001