Ngõ 295


Kích thước: 55x75cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995


Kích thước: 55x75cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995