Rượu cần

Kích thước: 70x85cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995

Kích thước: 70x85cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995