Phố cổ Hàng Buồm

Kích thước: 60x90cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2001

Kích thước: 60x90cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2001