Mù Căng Chải

Kích thước: 76x100cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2010

Kích thước: 76x100cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2010