Hoa xuân

Kích thước: 50x65cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2000

Kích thước: 50x65cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2000