Chợ Hàng Bè

Kích thước: 75x95cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1998

Kích thước: 75x95cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1998