Lễ hội Đền Đô

Kích thước: 75x130cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2010

Kích thước: 75x130cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2010