Hoa loa kèn

Kích thước: 60x80cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2012

Kích thước: 60x80cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2012