Phong lan trắng

Kích thước: 40x60cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1994

Kích thước: 40x60cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1994