Lớp học mầm non

Kích thước: 50x70cm. Chất liệu: giấy điệp. Năm sáng tác: 1980

Kích thước: 50x70cm. Chất liệu: giấy điệp. Năm sáng tác: 1980