Ba đảm đang

Kích thước: 70x98cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1972

Kích thước: 70x98cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1972