Ao cá ngoại thành

Kích thước: 26x34cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 1970

Kích thước: 26x34cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 1970