Hoa ly hồng

Kích thước: 63x80cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2012

Kích thước: 63x80cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2012