Lễ hội té nước ở Lào

Kích thước: 130x200cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2004

Kích thước: 130x200cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2004