Hoa ly vàng

Kích thước: 45x65cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995

Kích thước: 45x65cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995