Một ngày ở bản Pa Thơm

Kích thước: 100x140cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2003

Kích thước: 100x140cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2003