Chợ Bắc Hà

Kích thước: 75x100cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1998

Kích thước: 75x100cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1998