Rằm Trung Thu

Kích thước: 45x70cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1978

Kích thước: 45x70cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1978