Phố đêm

Kích thước: 40x70cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995

Kích thước: 40x70cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995