Chiều hè trên phố cổ

Kích thước: 65x80cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1993

Kích thước: 65x80cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1993