Ngõ nhỏ Bạch Mai

Kích thước: 60x110cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995

Kích thước: 60x110cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995