Đôi bạn

Kích thước: 50x75cm. Chất liệu: lụa. Năm sáng tác: 2007

Kích thước: 50x75cm. Chất liệu: lụa. Năm sáng tác: 2007