Một chiều mưa

Kích thước: 51x68cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2000

Kích thước: 51x68cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2000