Hội An

Kích thước: 55x75cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995

Kích thước: 55x75cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995