Sapa mùa đông

Kích thước: 55x85cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2007

Kích thước: 55x85cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2007