Phong lan vảy rồng

Kích thước: 50x70cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1980

Kích thước: 50x70cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1980