Đón xuân trong căn nhà mới

Kích thước: 40x65cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1960

Kích thước: 40x65cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1960