Đầm ấm gia đình

Kích thước: 35x50cm. Chất liệu: lụa. Năm sáng tác: 1984

Kích thước: 35x50cm. Chất liệu: lụa. Năm sáng tác: 1984