Hoa quả mùa thu

Kích thước: 55x85cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2010

Kích thước: 55x85cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2010