Bãi biển Hải Hậu

Kích thước: 25x50cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1970

Kích thước: 25x50cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1970