Xưởng đóng tàu Vinashin

Kích thước: 85x 98cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2009

Kích thước: 85x 98cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2009