Hành quân qua bản

Kích thước: 151x60cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 1998

Kích thước: 151x60cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 1998