Hà Nội mùa mưa

Kích thước: 65x85cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2007

Kích thước: 65x85cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2007