Một sớm Mai Châu

Kích thước: 100x85cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2000

Kích thước: 100x85cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2000