Cố đô Luang prabang

Kích thước: 35x45cm. Chất liệu: màu nước. Năm sáng tác: 2002

Kích thước: 35x45cm. Chất liệu: màu nước. Năm sáng tác: 2002