Hoa súng

Kích thước: 60x80cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2013

Kích thước: 60x80cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2013