Cháu nội – Khánh Linh

Kích thước: 80x85cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2009

Kích thước: 80x85cm. Chất liệu: sơn dầu. Năm sáng tác: 2009